Aktualizace číselníků UNISu

  1. Stáhnout číselníky z adresy http://steinersw.cz/sw/unis/
    • Poslední aktualizace probíhala z adresáře swtest, na mirroru podadresář test. Aktualizoval se pouze soubor TABUNISW.USW
  2. Soubor TABUNISW.USW se nahraje v ordinaci u okna do adresáře C:\UNIS\sw\www\
  3. V tuto chvíli je vhodné provést zálohu adresáře C:\UNIS\TABUNISW
  4. Spustí se příprava aktualizace (ikona “z WWW“)
  5. Spustí se aktualizace - program swdist (ikona “Aktualizace TABUNISW”)
  6. Jako poslední krok je třeba ručně rozkopírovat aktualizovaný adresář C:\UNIS\TABUNISW\ na ostatní počítače