Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

unis:nova-instalace 2007/09/21 14:47 unis:nova-instalace 2007/09/21 15:18 aktuální
Řádek 3: Řádek 3:
  * nainstalovat BDE   * nainstalovat BDE
  * v BDE Adminu přidat databázi TabPac - driver standard, umístění C:\UNIS\PAC\TabPac   * v BDE Adminu přidat databázi TabPac - driver standard, umístění C:\UNIS\PAC\TabPac
-  * nastavit v Configuration - Drivers - Native - PARADOX proměnnou LANGDRIVER na hodnotu Paradox Czech 852+  * nastavit v Configuration - Drivers - Native - PARADOX a v Configuration - Drivers - Native - INTRBASE proměnnou LANGDRIVER na hodnotu Paradox Czech 852